Lista projektów zatwierdzonych do głosowania, termin głosowania oraz wzór karty do głosowania

6 października 2017

Lista projektów zatwierdzonych do głosowania, termin głosowania oraz wzór karty do głosowania

Po zakończeniu prac Zespołu Weryfikacyjnego, Prezydent Miasta (po zapoznaniu się z opiniami Zespołu do poszczególnych projektów oraz po rozpatrzeniu odwołań od negatywnych opinii Zespołu) zatwierdził:

- LISTĘ PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

oraz

- WYKAZ PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE AUTOMATYCZNIE DO REALIZACJI BEZ GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA ROK 2018.

Dokumenty te stanowią załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr ON.120.103.2017.RM z dnia 5 października 2017r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2018 rok.

Ile projektów pozostało

Na wszystkie 26 projektów ogólnomiejskich, złożonych przez mieszkańców miasta Bielska-Białej do Budżetu Obywatelskiego na 2018 - pozytywnie zweryfikowanych zostało 18 projektów. Natomiast, spośród wszystkich 80 projektów osiedlowych - pozytywnie zweryfikowanych zostało 63 projekty (w tym 51 projektów do głosowania).

Należy przypomnieć, że w osiedlach, w których pozostał tylko jeden projekt pozytywnie zweryfikowany lub suma kwot szacunkowych wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów w osiedlu nie przekracza kwoty 100 tys. zł - głosowania nie przeprowadza się.

Projekty pozytywnie zweryfikowane i ujęte w zarządzeniu Nr ON.120.103.2017.RM Prezydenta Miasta z dnia 5 października 2017 r.  pozostaną widoczne na stronie Budżetu Obywatelskiego 2018. Pozostałe, negatywnie zaopiniowane projekty, które nie uzyskały rekomendacji oraz projekty, co do których podtrzymana została opinia negatywna, wydana w wyniku rozpatrzenia odwołania wnioskodawców do Prezydenta Miasta  - zostały usunięte z listy projektów przewidzianych do głosowania i wyłączone na stronie Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wnioskodawcy, którzy skorzystali z przysługującego im prawa i złożyli odwołanie do Prezydenta Miasta zostali powiadomieni o sposobie rozpatrzenia sprawy. Przedstawiona na stronie internetowej B.O. 2018 liczba projektów ogólnomiejskich i osiedlowych pozytywnie zweryfikowanych uwzględnia również fakt, że cztery projekty został wycofane przez wnioskodawców oraz, że dwa projekty w jednym z osiedli (Mieszka I) zostały połączone przez wnioskodawców w jeden projekt.

W których Osiedlach nie będzie przeprowadzone głosowanie na projekty osiedlowe

Przypominamy, że w osiedlach, w których pozostał tylko jeden pozytywnie zweryfikowany projekt obywatelski – głosowanie na ten projekt nie będzie przeprowadzane. Taki projekt osiedlowy zostanie od razu przewidziany do realizacji w 2018 roku, bez konieczności głosowania na niego - zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej.

Sytuacja ta dotyczy następujących ośmiu Osiedli: 

 • Aleksandrowice,
 • Biała Śródmieście,
 • Karpackie,
 • Komorowice Krakowskie,
 • Kopernika,
 • Lipnik,
 • Polskich Skrzydeł,
 • Straconka.

Dodatkowo, w przypadku gdy na danym Osiedlu zgłoszono więcej projektów, których łączna wartość po weryfikacji nie przekracza kwoty 100.000 zł - głosowania również nie przeprowadza się, a projekty automatycznie trafiają na listę wybranych projektów do realizacji (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej).

Taka sytuacja dotyczy dwóch Osiedli:

 • Biała Północ,
 • Śródmieście Bielsko.

Kiedy odbędzie się głosowanie

Głosowanie będzie miało miejsce w dniach od 12 do 19 października 2017 r.

Głosować będzie można:

 • bezpośrednio tj. za pomocą kart do głosowania, których wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta (karty te będą dostępne nie wcześniej niż w pierwszym dniu głosowania)

lub

 • za pośrednictwem elektronicznego modułu głosowania dostępnego na platformie internetowej pod adresem www.obywatelskibb.pl w zakładce „Głosowanie”.

Przewidziany na głosowanie okres jest wystarczająco długi aby mieszkańcy mogli bez pośpiechu zastanowić się nad poparciem interesującego ich projektu osiedlowego i/lub ogólnomiejskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Poniżej, publikujemy Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zarządzenia głosowania na projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2018 rok wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1: Wzór KARTY DO GŁOSOWANIA dla mieszkańców Bielska-Białej na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe

Załącznik Nr 2: ISTOTNE ELEMENTY FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO do głosowania dla mieszkańców Bielska-Białej

Załącznik Nr 3: LISTA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

Załącznik Nr 4: WYKAZ PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE AUTOMATYCZNIE DO REALIZACJI BEZ GŁOSOWANIA

Wykaz wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów jest również widoczny na głównej stronie B.O. 2018

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01
0203040506 0708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031